Tel.: 602 835 555

 
» POPTÁVKA PROJEKT OPLOCENÍ
PROJEKT OPLOCENÍ

Nabízíme Vám možnost zpracování projektu Vašeho oplocení, ve kterém přesně stanovíme rozměry oplocení, včetně osazení bran a branek a jejich výšek. Na základě takto vytvořeného návrhu Vám můžeme rovněž vypracovat nabídku na kterýkoliv vzor našeho oplocení. Získáte tak nejen náhled Vašeho budoucího oplocení, ale i plán pro případnou stavební přípravu, kterou provedete buď svépomocí, nebo stavební firmou.

Místně příslušný stavební úřad většinou požaduje projekt, eventuálně náhled budoucího oplocení. Projekt je ideálním podkladem pro ohlášení stavby.

Cena základního projektu je 1.500,- Kč bez DPH pro rovinatý pozemek a 5.000,- Kč bez DPH pro svažitý pozemek s kaskádami. Pokud si od nás následně oplocení skutečně objednáte, cenu za projekt Vám odečteme z konečné ceny. Do ceny se ještě připočítávají vícenáklady za dopravu k zákazníkovi dle ceníku.

V případě zájmu o projekt nás kontaktujte pomocí formuláře níže:

PŘÍKLAD PROJEKTU OPLOCENÍ

POPTÁVKA PROJEKT OPLOCENÍ
Jméno a Příjmení:
Adresa bydliště nebo fakturační údaje:
E-mail:
Kontaktní telefon:
Poznámky:
 

 

MmMyZ